Tarieven & Vergoedingen

VoetreflexPlus behandeling

(natuurgeneeskundig consult)    

45-60 min.

€ 57,50

Zwangerschapsreflexologie     
45-60 min.€ 57.50

kort consult   


30 min.

€ 30,-

Voetreflexplus ontspanningsmassage

(geen vergoeding)

in overleg


Pedicure behandeling

(vanaf 2020 cliënten stop)


30-40 min.


€ 32,-


Kadobon

Gemaakte afspraken kunt u tot 24 uur tevoren afzeggen of verzetten. Te laat afgezegd of de afsrpaak vergeten na te komen, dan breng ik 50% van het betreffende tarief in rekening.


Een natuurgeneeskundig consult komt in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding door uw verzekeraar, mits daarvoor verzekerd ! De vergoeding is afhankelijk van uw eigen polisvoorwaarden. Het natuurgeneeskundig consult valt onder de aanvullende verzekering en staat los van het eigen risico.

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging FAGT.
De FAGT heeft contracten afgesloten met de meeste zorgverzekeraars.

Aangesloten bij Provoet en ingeschreven in het kwaliteitsregister Pedicures

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.
Ingeschreven in de Zorggids.

Aangesloten bij Quasir en Stichting Zorggeschil voor klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn.