Werkwijze

VoetreflexPlus

Uw eerste behandeling bestaat uit een anamnese (intakegesprek), gevolgd door een analyse van de voeten en een ontspannende voetreflexmassage.

In dit eerste gesprek bespreken we, aan de hand van een vragenlijst, uw klachten. Zaken als leefstijl, medicijngebruik en gebruik van voedingssupplementen komen ook aan de orde. Zo wordt een totaalbeeld gevormd van uw klachten en kan een behandelplan worden opgesteld.

Aan het eind van deze eerste afspraak bepalen we in overleg of een behandeltraject wenselijk is. Zo ja, dan maken we een vervolgafspraak en stel ik het persoonlijk behandelplan op.

De eerste afspraak is altijd een volledig consult, afhankelijk van de klacht kan een kort vervolgconsult ook mogelijk zijn.

Vaak zijn 6 tot 8 behandelingen nodig voor een optimaal resultaat.

Bij een ontspanningsmassage is een intake niet nodig. Deze massage is puur gericht op ontspanning, en wordt daarom niet vergoed door de zorgverzekering.